Hva er dine plager?

Albue og håndledd smerter

Tennisalbue

Der et resultat av repetitiv bevegelse og overbelastning i håndledd og albue over lengre tid. Tennisalbue forekommer ofte ved overbelastning i idretter som tennis og squash, men også som følge av langvarig og intensiv PC-bruk, eller belastende og repetitive bevegelser i håndverkeryrker.

Golfalbue

Mange opplever også smerter i albuen og underarmen når de griper ting, som for eksempel ved et håndtrykk, bære poser, og åpner dører. Funksjonen i armen blir ofte rammet; problemer kan være vanskeligheter med å holde en kopp og arbeid med hånden.

Datamus 

Tennisalbue og golfalbue (lateral og medial epicondylitt) , er en slitasjeskade av senevevet som fester seg på utsiden og innsiden av albueleddet. Ca 1-2% av befolkningen i alderen 30-60 år rammes av tennisalbue.

Fordeler med å ha kiropraktor i din bedrift:

 • Tall fra SINTEF viser at en ukes sykefravær i 2018 koster 15 000 kroner.

 • Dobbelt så effektivt for å forhindre tilbakefall av jobbrelaterte ryggsmerter sammenlignet med andre behandlingsmetoder.

 • En gjennomsnittlig behandlingsøkt hos kiropraktor koster mindre enn en dags sykefravær.

Ankelleddsmerter

Ankelleddplager er svært vanlige. De vanligste ankelplagene oppstår når vev rundt fot og ankel plutselig overbelastes slik at muskler eller leddbånd utsettes for skade. Vanlige eksempler på slike skader kan skyldes - overtråkk, feilbelastning, forstuinger, støt-skader, leddbåndstrekk, muskelstrekk og overtrening.

Ankelskader er ofte veldig kompleks og har flere årsaksfaktorer. Disse er delt inn i intrinsik og ekstrinsik faktorer. Intrinsik faktorer inkluderer – idrett, spilletid, idrettsnivå, utstyr og miljø. Ekstrinisk faktorer skyldes alder, kjønn, fitness nivå, tidligere ankelskader, styrke, ledd mobilitet, ledd laksitet og ledd stabilitet.

Det er mange strukturer i ankelen som kan være årsaksfaktoren til din skade. Å kunne spesifikt diagnostisere og gi riktig behandling er særdeles viktig for å forhindre varig skade.Type text here

Bekkenlåsning

Vanlige årsaker til Bekkenlåsning

 • Akutte traumer i form av tunge løft eller fall

 • Redusert stabilitet i støttemuskulatur

 • Feilbelastning på jobb

 • Innaktivitet

 • Genetisk – skiveproblematikk som prolaps har ofte en genetisk komponent

 • Stress og andre psykiske påkjenninger

 • Symptomer og fellestrekk på ryggsmerter

 • Smerter i den nederste delen av ryggen, ofte verre på morgenen eller når du reiser deg.

 • Bedre av å gå eller ligge.

 • Vanskelig å finne en behagelig stilling når du sitter.

 • Smerten sprer seg til sete, lår eller lysken.

 • Du begynner å gå skjevt for å unngå smerte.

 • Muskelkramper

Undersøkelse og Symptomene av Bekkenlåsning

Smertene kan være lokalt rundt bekkenleddet, men i mange tilfeller gir bekkenlåsningen strålende smerte til sete, lyske og lår. Smertene reduserer bevegeligheten i bekken og korsrygg. Flere opplever forverring med brå bevegelser, løft, og etter inaktivitet. Man skulle huske at latente låsninger i verste fall kan resultere i skader som isjias og prolaps. Dette gjøres ved som kiropraktor gjennomfører vi en grundig undersøkelse med spesial testing og neurologisk undersøkelse som nødvendig.

Brystryggsplager

Brystryggsmerter

Smertene kan ligge midt i ryggsøylen, eller ut mot en av sidene. Mot siden er det ikke uvanlig at smertene følger ribbene rundt til brystet. Smerter i brystet alene, kan ofte også komme av samme årsak som smerter i brystryggen. Smertene kan i tillegg gå opp i nakken og hodet, eller gi en følelse av nummenhet eller ømhet i armene. Mange pasienter merker ofte at smertene forverres mens snurrende overkroppen, ved å trekke pusten, løfte armene over skulderhøyde/hodet eller ved å ligge på ryggen.

Behandling av brystryggsmerter

Først og fremst er det viktig å utelukke alvorlige årsaker til brystryggsmertene, dette gjøres ved en grundig undersøkelse.

Etter undersøkelsen vil en kiropraktor identifisere sted og årsak til smerten før de behandle videre. Behandlingen vil søke å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat for å redusere smerte og gi økt livskvalitet. En kiropraktor bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem slike;

 • Leddkorreksjoner

 • Mobiliserende leddbehandling

 • Tøyninger

 • Muskulære teknikker

 • Nerve flossing

 • Stabiliserende trening

 • Øvelser, råd og veiledning

Fotsmerter

Gravide og svangerskap

Gravide behandling

De fleste gravide opplever å få vondt i rygg eller bekken i løpet av svangerskapet. Dette skyldes de mange endringene i kroppen som oppstår i løpet av 40 ukers svangerskap. Vekten øker, tyngdepuktet forflytter seg framover i bekkenet, brystene blir større og leddbånd blir etter hvert også slakkere. De mister kontrollen over kjernemuskulaturen grunnet volumet i magen og dermed ryker også noe av stabiliteten i rygg og bekken.

Bekkenløsning eller Bekkenlåsning?

Bekkenløsning, som er den mest kjente plagen blant gravide, blir ofte forvirret med bekkenlåsning. Men der den ene forårsakes av den effekten av relaxin hormonet som produseres siste trimester, er det langt mer vanlig å plages av det siste tatt i betraktning alle førnevnte forandringer.

Andre plager som ofte blir hyppigere gjennom graviditeten inkluderer korsryggsmerter, hodepine og nakke- og skulderplager. Smertebildet varierer, men mange føler at det går utover jobb og dagligdagse aktiviteter, og har behov for behandling og veiledning.

Hodepine

Hodepine er noe de aller fleste opplever i løpet av livet. Smertene kan variere i intensitet og hyppighet, men som regel dreier dette seg om enkelttilfeller eller forbigående plager. Om hodepinen er langvarig eller forekommer hyppig kan du oppsøke kiropraktor for hjelp.

 • Anspenthet i nakke, skuldre og øvre rygg --muskulatur

 • Spenninger I kjeven

 • Overforbruk av medikamenter

 • Hormonelle årsaker, inkludert menstruasjon

 • Dårlig og lite bevegelse og søv

 • Stress

 • Hode- og nakkeskader

Vanlige former av hodepine kan være

 • Spenningshodepine (også kalt stresshodepine eller tensjonshodepine)

 • Migrene

 • Legemiddelutløst hodepine

 • Cervikogen hodepine

 • Klasehodepine

Kiropraktor og hodepine undersøkelse 

Dersom du plages av hodepine kan du oppsøke kiropraktor for hjelp. Hos kiropraktoren vil det bli foretatt en utredning av hodepinen din med tanke på om smertene kan komme av plager i muskel- og skjelettapparatet. Mistenker kiropraktoren underliggende sykdom, vil du raskt bli henvis videre til din fastlege, eller til sykehus. Dersom hodepinen skyldes muskel- og skjelettplager kan du få behandling for dette hos en kiropraktor

Kiroprakor behandling for hodepine 

Kiropraktisk behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon i ledd og muskler, og lindre smerte. Mange opplever god effekt av manipulasjon eller mobilisering. Dette er teknikker som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Manipulasjonsbehandling har påvisbar effekt, tilsvarende medikamenter, for noen typer hodepine og innebærer en veldig lav risiko for bivirkninger.

Hofteplager

Håndleddsmerter

Karpal tunnel syndrom 

Karpal tunnel syndrom forekommer relativt sjeldent og affekterer middelaldrende samt at det er langt hyppigere hos kvinner enn menn. Som frisører, servitører, skribenter og bygningsarbeidere.I tillegg kan gravide oppleve smerter som kan minne om karpal tunnel syndrom. Dette trolig grunnet økt væskeansamling rundt håndledd og i seneskjeder under graviditeten. Andre årsaker kan være medfødt, leddgikt, betennelser, diabetes, håndleddsskader, tidligere operasjoner i håndflatene med påfølgende arrvev eller gamle brudd.

Hvordan kan vi behandle karpaltunnel syndrom?

 • Kiropraktikk manipulasjon av håndledd, albue, skulder, nakke og ryggsøyle

 • Leddmobilisering, nervøvelsener/nerve flossing

 • Rehabilitering og oppbygging av bevegelighet, styrke og stabilitet i håndledd

 • Tøyninger

 • Taping

Idrettsskader

Isjias og prolaps

Kjeveplager

Årsaker til kjevesmerter

Kjeveleddet har en helt unik oppbygning grunnet at det er det eneste leddet i kroppen som kan bevege seg 3 dimensjonalt og all bevegelse på en side vil påvirke motsatt kjeveledd. I de aller fleste tilfeller der det er nedsatt funksjon i kjeve finner man også funksjonsforstyrrelser i nakke. De to øverste nakkevirvlene er som oftest involvert i kjeveproblematikk. Disse virvlene i nakken deler nerveforbindelse med ansiktsnervens sensoriske fibre (trigeminus nerven). Nedsatt funksjon i nakken kan dermed gi kjevesmerter isolert sett og i kombinasjon med kjeveleddet.

Symptomer på kjeveplager

Symptomer forbundet med kjeveproblematikk er smerter og nedsatt bevegelse ved bruk av kjeven i form av snakking og tygging, her kan man også oppleve klikkelyder. Da kjeven er tett knyttet opp mot nakke og ansiktsnervene kan kjeveplager også gi nakkesmerter, hodepine og øresus for å nevne noen.

Hvordan undersøker og behandler vi kjeveplager

For å kartlegge kjeveproblematikk vil vi gjøre en grundig undersøkelse av rygg, brystrygg, nakke og kjeve. Ved funn av nedsatt funksjon i nakke og kjeve vil behandlingen fokuseres på å normalisere bevegelsen i ledd. Anspent muskulatur i kjeven bidrar ofte til økte plager og er viktig å behandle for å få varig effekt. Som regel bruker vi forskjellige bløtvevs- og bindevevsteknikker, kombinert med tøyning, mobilisering, avspenning, øvelser, råd og veiledning. Samtidig ser vi på helheten, og inkluderer behandling av både nakke, skuldre og midtrygg for å få kjeven til å fungere bedre.

Kjevehodepine

3% av oss har daglig hodepine, og rundt 10% i uken. Akkurat hvor mange som har hodepine fra strukturene i og rundt kjeven er uvisst, men studier viser en mulig sammenheng mellom hodepine og kjeve. Dette gjelder både vanlig hodepine og migrene.

Forebygging

 • De forebyggende tiltakene mot kjevehodepine er det samme som for hodepine generelt

 • Ta tak i de risikofaktorene som kan gi hodepine som du vet du kan gjøre noe med selv

 • Hold deg i god fysisk form

 • Spis regelmessig

 • Få nok søvn

 • Søk trivsel rundt egen arbeids- og livssituasjon

 • Unngå stress, dagens tidsklemma er årsaken til mange plager i skuldre- og nakkeområdet

 • Pust rolig med magen

 • Vær i bevegelse i løpet av dagen, ta pauser

Knesmerter

Korsryggsplager

Ryggsmerter ikke bare er den klart største muskel- og skjelettplagen i verden, men faktisk den største helseplagen i verden. Det rammer mellom 60 og 90% av befolkningen én eller flere ganger i livet. Halvparten har hatt vondt siste året og nærmere 40 % siste måneden. Til enhver tid opplever 15-20% å ha ryggplager. Dette er Norges dyreste enkeltlidelse og den hyppigste enkeltårsaken til langtidssykemeling og uførepensjon, og det er vanskelig å finne årsaken til smertene.

Vanligste årsaker

 • Arvelighet

 • Lite fysisk aktivitet

 • Overvektige

 • Plutselige overbelastninger

 • Aktivt med gjentatt feilbelastning

 • Psykiske belastninger og mistrivsel

Tverrfaglige retningslinjer (nasjonal Ryggnettverk, 2002 og NICE guidlines, 2016)

De fire behandlingstiltakene som er dokumentert effektive for ryggsmerter og klart anbefales i retningslinjene er;

 • Bevegelse og aktivitet

 • Spesifikk ledd behandling

 • Reseptfrie smertestillende medikamenter

 • Generell trening/mosjon

Hva kan en kiropraktor gjøre for deg?

Målet ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem.

I behandlingen legges vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en grundig undersøkelse. Kiropraktoren bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

Hvordan kan vi behandle korsryggsplager?

 • Spesifikk leddbehandling

 • Tøyninger

 • Muskulær teknikker

 • Funksjonstrening

 • Råd og veiledning

Krystallsyke

Som en av de vanligste årsakene til svimmelhet. Det er anslått at rundt 75 000 nordmenn rammes av krystallsyke i løpet av et år. Sykdommen er vanligere hos eldre og kvinner, men kan forekomme i alle aldre og begge kjønn. Fall og vridninger på hodet og nakke kan utløse krystalsyke.

BPPV (benign paroksysmal posisjonsvertigo) som er også bli kalt krystalsyke, er korte og kraftige anfall av svimmelhet som oftest forekommer når vedkommende legger seg ned, setter seg opp ellers snur seg i sengen. Anfallene er korte, vanligvis fra 10-20 sekunder, hvor kvalme og oppkast kan forkomme, samt ufrivillige raske øyebevegelser (nystagmus). Veldig ofte er man mindre svimmel i stående posisjon og når man går rundt.

Krystalsyke undersøkelse

Vi vil gjøre en grundig sykdomshistorie og undersøkelse av hele nervesystemet inkludert nakke og rygg for å utelukke andre mulige årsaker for svimmelhet. Nedsatt bevegelse i nakke, brystrygg og kjeve kan være direkte årsaker til svimmelhet som bør undersøkes hos en kiropraktor.

Behandling

Behandlingen er som oftest effektiv og pasienter blir normalt sett symptomfrie etter behandlinger. Etter behandlingen vil vi anbefale at du ikke kjører selv hjem, unngå raske bevegelse med nakken og sove oppreist med overkroppen i 45 grader hevet enten i en stol eller bygge opp med puter i sengen i de kommende 48 timer.

Migrene

Hvorfor bør en søke behandling for migrene?

Nylig forskning antyder at migrene er en nevrologisk sykdom. Det er en forbigående ubalanse i nervesystemet som også har følgesymptomene nedsatt evne til effektiv tenkning, kvalme, lys-, lyd- samt luktømfintlighet. Ved diagnosen migrene med aura, vil synsforstyrrelsene i forkant være fremtredende, mens føleforstyrrelser i ansikt og tunge, ustødig gange og talevansker noen ganger kan forekomme. 

Noen få personer vil også kunne oppleve disse nevrologiske symptomene uten at hodepinen kommer påfølgende. Migrene, til forskjell fra tensjonshodepine, forverres også ofte ved fysisk aktivitet. Det er viktig at autorisert fagpersonale med erfaring innen hodepinediagnostisering undersøker deg for å stille rett diagnose og videre iverksette riktig og effektiv behandling.

Behandling av migrene

Hos kiropraktor er svært og man hører ofte en klikklyde med kiropraktikk manipulasjon. Denne lyden er frigjøring av gass i leddet grunnet et helt naturlig vakuum som vi finner i alle ledd. Selv om det kan føles unaturlig for deg, Vi kan forsikre deg om at det er en naturlig lyd.

Det er dessverre noen som er redde for kiropraktorbehandling fordi de feilaktig tror det er farlig eller gjør vondt. Det er utrolig sjeldent at det oppstår bivirkninger utover lokal ømhet og trøtthetsfølelse på behandlings dagen ved behandling hos kiropraktor og det er ikke vanlig at det gjør vondt.

Nakkesmerter

Hvert år opplever mellom 30-50% av den generelle befolkningen nakkesmerter, og er den fjerde største årsaken til sykefravær, bak korsryggplager og psykiske plager. Nær 50% av alle kiropraktorers pasienter oppsøker hjelp for forskjellige nakkeproblemer. Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet. Dette er en av årsakene til at det er vanskelig å finne ut av nøyaktig hva som er årsaken til nakkesmertene; de er som regel multifraktorielle.
Det finnes mange forskjellige typer nakkesmerter med ulike årsaker.

 • Nakkesmerter med nerveskade (radikulopati).

 • Whiplash/Nakkesleng.

 • Torticolis (Kink i nakken)

Slik symptomer

Nakkemuskulaturen vil også stramme seg som et resultat av smertene, som i tillegg til lokale nakkeplager og armsmerter, kan forårsake spenningshodepine, cervikogen hodepine, eller i noen tilfeller svimmelhet. En plage i en gitt struktur vil derfor kunne gi en rekke følgesymptomer som ikke er farlige, men som gir store plager i hverdagen.

Hovedjobben til primærkontakten blir derfor å lokalisere årsaken slik at smertene reduseres og tilleggs-symptomene forsvinner. Dette gjøres gjennom en grundig samtale med deg om hvordan plagene begynte, om/hvor mye du har hatt vondt tidligere og hva som øker/bedrer plagen, etterfulgt av en metodisk fysikalsk undersøkelse som inkluderer både muskler, ledd og nerver.

Videre undersøkelser?

I noen få tilfeller vil man i tillegg henvise til bilde undersøkelser for å innhente ytterligere informasjon som samlet bidrar til å diagnostisere problemet.

Nakkessmerter behandling

En kiropraktor anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem, disse inkluderer:

 • Kiropraktikk spinal manipulasjon

 • Mobiliserende leddbehandling

 • Tøyninger

 • Muskulære teknikker

 • Nevrologiske teknikker

 • Stabiliserende trening

 • Øvelser, råd og veiledning

Hva kan du selv gjøre når du har nakkesmerter?

 • Kontakt kiropraktor for råd

 • Kalde omslag (is)

 • Betennelsesdempende medikamenter ved akutt kink i nakken

 • Hold nakke varm ellers

 • Akutte nakkesmerter er sjeldent alvorlig, bare smertefullt.

 • Hvil nakke (smertefri stilling) noen ganger i løpet av dagen

 • Gjennomfør enkle øvelser

Skulderplager

Ved alle skulderplager er det svært viktig å finne årsaken til plagen. Leddlåsninger i nakke og mellom skulderbladene kan bidra til at muskulaturen ikke er i balanse, noe som igjen vil resulterer i et unormalt bevegelsesmønster. En grundig klinisk undersøkelse av skulderen er avgjørende. Riktig diagnose fører til riktig behandling!

Da vil muskulaturen bli stram, uelastisk og det dannes triggerpunkter. Dette er punkter i musklene som er svært ømme å trykke på, og hvis de er aktive kan de avgi konstant verk og strålesmerter.

Behandlingsmetoder

 • Spesifikke leddkorreksjoner

 • Mobiliserende leddbehandling

 • Tøyninger

 • Muskulære teknikker

 • Nevrologiske teknikker

 • Stabiliserende trening

 • Øvelser, råd og veiledning

Svimmelhet

Etter hodepine er svimmelhet den mest hyppige nevrologiske lidelsen hos mennesker. Det forekommer hyppigere hos damer og eldre. Forskning viser at 20-30 % av befolkningen sliter med svimmelhet, og det øker gjerne med alderen. Svimmelhet har mange ulike årsaker, og i noen tilfeller kan symptomene ha sammenheng med plager i muskel- og skjelettapparatet.

Mange opplever korte eller lengre episoder med svimmelhet i løpet av livet, og forekomsten øker etterhvert som vi blir eldre. Det kan skyldes uvante bevegelser, uvante synsinntrykk, tretthet, usikkerhet eller sterke følelser. I de aller fleste tilfellene er svimmelheten kortvarig, og du vet vanligvis hvorfor du blir svimmel. Andre ganger kan svimmelheten oppstå spontant uten noen åpenbar årsak, eller som en unormal reaksjon i en normal situasjon. I slike situasjoner bør du oppsøke helsehjelp.

Svimmelhet kan også være et tegn på underliggende sykdom. Nesten alle sykdommer i nervesystemet og mange sykdommer i muskel-skjelettsystemet kan gi dårlig balanse. Imidlertid er svimmelhet alene sjelden tegn på alvorlig sykdom da dette også bringer med seg andre symptomer i tillegg. Svimmelhet kan også forekomme som reaksjon på for eksempel fysisk inaktivitet, stress, anspenthet, angst og depresjon. Denne formen for svimmelhet er gjerne langvarig og forverres av kraftige sanseinntrykk.

Svimmelhet mekanisme

Man antar at svimmelhet oppstår som følge av en forstyrrelse i signalene til/i hjernen eller i kroppens balanse-/likevektsapparat i det indre øret. Da balansen er avhengig av sanseinformasjon fra øyne, balanseorganer og kroppens muskler og ledd er det opplagt at svimmelhet kan være et symptom på mange forskjellige årsaker. Mest vanlig er svimmelhet med ukjent årsak noe som heldigvis er ufarlig. Det vil som oftest være forbigående, eller med intervaller uten plager.

Vanlige årsaker til svimmelhet

 • Stress, uro og angsttilstander

 • Bivirkninger fra medikamenter

 • Alkoholmisbruk

 • Nevrologiske sykdommer

 • Øresykdommer

 • Hjerte-/karsykdommer eller åreforkalkning

 • Sukkersyke eller stoffskiftesykdom

 • Blodmangel

 • Høy alder

Cervicogenisk svimmelhet

I noen tilfeller kan plager i muskel og skjelett, spesielt i nakken utløse svimmelhet. Denne formen for svimmelhet betegnes ofte som cervikogen svimmelhet. Det er antatt at cervikogen svimmelhet skyldes endringer i den nevrologiske kommunikasjonen mellom følelegemer i sener og muskler i nakken, og kroppens balanseorgan i det indre øret. Cervikogen svimmelhet kan oppstå etter nakkeskade, som for eksempel etter nakkesleng, eller ved andre tilstander der bevegelse av nakken er begrenset og smertefullt.

Videre undersøkelse

Dersom du plages av svimmelhet kan du oppsøke kiropraktor for hjelp. Hos kiropraktoren vil det bli foretatt en utredning av svimmelheten din med tanke på om smertene kan komme av plager i muskel- og skjelettapparatet. Mistenker kiropraktoren underliggende sykdom, vil du raskt bli henvist videre til din fastlege, eller til sykehus.

Dersom svimmelheten skyldes spenninger i nakken kan du få behandling for dette hos en kiropraktor.

Behandling for svimmelhet 

 

Behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon i ledd og muskler, og lindre smerte. Mange opplever god effekt av manipulasjon eller mobilisering. Dette er teknikker som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Manipulasjonsbehandling har en godt effekt på cervikogen svimmelhet og innebærer en veldig lav risiko for bivirkninger.